Nie je nám to jedno na TV LUX

V roku 1999 bol 25. november vyhlásený OSN za Medzinárodný deň eliminácie násilia páchaného na ženách. Prečo je dôležité o tejto téme hovoriť? Ako pomáhajú obetiam násilia konkrétne projekty, azylové domy či osoby? O téme sme viac porozprávali v relácii Doma je doma s Katarínou Čiernikovou z intervenčného centra Luna a Soňou Cepkovou z projekt […]

Hybridný automobil pre BŽD

Vďaka realizácií projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa nám podarilo zaobstarať nový hybridný automobil určený pre potreby klientiek a ich detí.

Vzdelávanie v BŽD: Vzdelávali sme sa s doc. ThDr. Mgr. Slávkou Karkoškovou, PhD.

V decembri 2023 sa personál LUNA, n.o. zúčastnil 3-dňového vzdelávania na tému Prehĺbenie porozumenia obetiam domáceho násilia s doc. ThDr. Mgr. Slávkou Karkoškovou, PhD., ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje téme sexuálneho zneužívania. V rámci vzdelávania sme sa zamerali na správanie osôb traumatizovaných násilím v blízkom vzťahu, rozšíreniu poznatkov o traume a možnostiach […]

5. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“

Cieľom konferencie bolo informovať verejnosť o poskytovaní komplexnej pomoci a podpory obetiam domáceho násilia prostredníctvom projektu „LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne“ v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Dňa 16.11. 2023 sme zorganizovali už 5. ročník odbornej konferencie “Chráňme […]

Vzdelávanie v BŽD: Vzdelávanie s PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH.

V novembri 2023 sa personál LUNA, n.o. zúčastnil vzdelávania na tému Práca s klientkou so psychiatrickou záťažou, s aktívnou závislosťou a klientkou s traumou s klinickou psychologičkou PhDr. Barborou Kuchárovou, PhD., MBA, MPH. Témy, ktorých sme sa počas vzdelávania dotkli boli zamerané najmä na psychiatrické diagnózy, vplyv psychofarmák, alkoholizmus a iné látkové a nelátkové závislosti a trauma.  

Vzdelávanie v BŽD: Štvrtý blok vzdelávania s Modrým anjelom: Psychosociálna podpora pre pracovníkov pracujúcich s obeťami násilia

Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov v Trenčíne“, v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v októbri 2023 uskutočnil štvrtý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento tematický okruh sa týkal tém ako stres manažment, krízová intervencia, stabilizačné techniky a bezpečnostné opatrenia […]

Vzdelávanie v BŽD: Tretí blok vzdelávania s Modrým anjelom: Psychosociálna podpora pre pracovníkov pracujúcich s obeťami násilia

Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov v Trenčíne“, v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v septembri 2023 uskutočnil tretí tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento tematický okruh sa týkal tém ako stres manažment – kazuistiky, trauma, krízová intervencia, stratégie zvládania krízy, […]

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska

Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska V rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska. Dotazník bol pripravený zo strany Národného kontaktného bodu pre FM EHP a NFM. Dotazník je verejne dostupný a je možné ho vyplniť TU

Opravy na budove BŽD

Vďaka realizácií projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa nám podarilo zrealizovať zákazku „Opravy na budove BŽD“, prostredníctvom ktorej sme opravili fasády, omietky, sokle a dlažby na budove.