Program Opora 2021

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 06/2021 – 11/2021

Projektový grant: SPP vo výške 800 €

Program OPORA určený poskytovateľom sociálnych služieb, ktorí poskytujú sociálne služby znevýhodneným skupinám obyvateľstva. Ide o podporu projektov, ktoré vychádzajú z aktuálnych potrieb ľudí, podporujú ich spoluúčasť na zmenách, ktoré majú smerovať k zvýšeniu kvality ich života a k aktivizácii ich potenciálu. Vďaka tomuto projektu sme 2 našim klientkam dokázali zabezpečiť tvorivý materiál a rozviť tak ich kreatívne zručnosti.