Kontakt

Intervenčné centrum:
Krízová linka : 0918 312 908,
e-mail: poradnaluna@gmail.com 

Bezpečný ženský dom:
Telefón: 0908 466 100,
Bezplatná linka: 0951 272 727,
e-mail: bzdluna@gmail.com

Fakturačné údaje:
Názov organizácie: LUNA n.o.,
Právna forma: nezisková organizácia,
Nábrežná 8, 91101  Trenčín,
IČO: 45 736 057,
DIČ: 2023317659

Bankové spojenie:
Tatra banka, a.s.
IBAN: SK70 1100 0000 0029 4446 2180,
BIC: TATRSKBX

Transparentný účet:
Fio banka, a.s.,
IBAN: SK 588 330 000 000 28 023 88 122,
BIC: FIOZSKBA

 

RÝCHLY KONTAKT