Kontakt LUNA, n.o.

 

Bezpečný ženský dom

poskytuje bezpečie pre ženy zažívajúce násilie a ich deti s utajenou adresou. V zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách je BŽD zariadením núdzového bývania, ktoré poskytuje ubytovanie na určitý čas, špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov.

Telefón: 0908 466 100 (počas pracovných dní od 8:00 do 16:00 hod.),
e-mail: bzdluna@gmail.com

Poradenské centrum

poskytuje ženám zažívajúcim násilie špecializované sociálne poradenstvo, psychologické poradenstvo a právne poradenstvo. Je akreditovaným pracoviskom v zmysle zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách.

Krízová linka non-stop: 0918 312 908, 
e-mail: poradnaluna@gmail.com

 

RÝCHLY KONTAKT

Fakturačné údaje: 

Názov organizácie: LUNA n.o.
Právna forma: nezisková organizácia

IČO: 45 736 057
DIČ: 2023317659

Bankové spojenie: 

Tatra banka, a.s.
IBAN: SK70 1100 0000 0029 4446 2180
BIC: TATRSKBX