Zmluvy

Identifikácia verejného obstarávateľa

LUNA, n.o. Nábrežná 8 911 11 Trenčín IČO: 45736057

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie