Zriadenie pracoviska bezpečného ženského domu Trenčín na účely pracovnej terapie

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 03/2018 – 12/2018

Projektový grant: Mesto Trenčín vo výške  1 500€ 

Ciele projektu: Zriadenie a vybavenie pracovísk v Bezpečnom ženskom dome pre účely pracovnej terapie formou prípravy jedál a pokrmov, a pre účely pracovnej terapie formou kreatívnej činnosti. 

Vyhodnotenie projektu: V rámci projektu sa podarilo zriadiť a vybaviť dve miestnosti na účely pracovnej terapie – spoločnú kuchynku a tvorivé dielne. Posilnenie zručností pri príprave jedál a pokrmov smeruje k samostatnosti, k rozvíjaniu a upevňovaniu návykov v oblasti zabezpečenia základných potrieb pre seba a pre svoje deti. Pracovná terapia formou tvorivých dielní rozvíja schopnosti, nadanie a zručnosti, podporuje sebavedomie, zlepšujú sa telesné a psychické funkcie. Činnosť v tvorivých dielňach je zameraná na výrobu „hand made“ výrobkov, kde sa využívajú rôzne techniky práce – práca s voskom, tvorba aranžmánov, práca s kryštálovou živicou, textilom, pletenie z papiera a pod. Na tvorivých dielňach sa zúčastňujú ženy ako aj ich deti.

Fotogalériu si môžete pozrieť tu.