KTO SME?

LUNA, n.o.

Našim poslaním je napomáhanie k účinnému a komplexnému riešeniu problematiky obetí domáceho násilia v zmysle zabezpečenia a ochrany základných ľudských práv a slobôd.

Sme nezisková organizácia pracujúca s obeťami domáceho násilia – so ženami a ich deťmi od roku 2017 s celoslovenskou pôsobnosťou. Našou víziou je zvyšovanie dostupnosti a kvality poskytovaných služieb pre obete domáceho násilia a podporovať ich, aby získali kontrolu nad svojim životom a znovu našli svoju dôstojnosť.

Naše najdôležitejšie hodnoty sú bezpečie, dôstojnosť, dôvera, empatia, rovnosť,  solidarita, spravodlivosť a participácia.

Hlavné ciele organizácie:

  • obetiam násilia poskytovať bezpečie a podporu, psychologickú pomoc, právnu pomoc,
  • participácia na zlepšení legislatívy a politík týkajúcich sa domáceho násilia,
  • multidisciplinárna spolupráca so zainteresovanými organizáciami v kontexte domáceho násilia, sieťovanie,
  • osveta a scitlivovanie odbornej, aj laickej verejnosti v kontexte domáceho násilia.