Záhradný domček pre rôzne formy terapie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom

Dĺžka realizácie aktivít projektu: 04/2020 – 06/2020

Projektový grant: Mesto Trenčín 

Ciele projektu: Hlavným zámerom projektu je vytvorenie bezpečného priestoru v exteriéri zariadenia v podobe záhradného domčeka, ktorý bude slúžiť ako základ pre rôzne formy terapie vzťahovej väzby medzi matkou a dieťaťom, ktorá je často narušená v dôsledku domáceho násilia páchaného na ženách, ktorého deti boli priamymi svedkami. 

Zhrnutie projektu: Celoročne sa domček bude využívať ako bezpečný priestor pre matky s deťmi, prednostne pre deti do 6 rokov, nakoľko toto obdobie je pre vzťahovú väzbu ťažiskové a nevytvorenie dostatočne dobrej väzby má na dieťa celoživotné následky v jeho ďalších vzťahoch. Máme v pláne začleniť do programu aj inkluzívne kino pre matky s deťmi, nakoľko túto možnosť častokrát nemajú jednak z hľadiska finančných prostriedkov, jednak z dôvodu bezpečnosti pred stretnutím s agresorom, jednak pre problémové správanie, ktoré deti v našom zariadení často vykazujú ako následok zažitej traumy. Kino by sa realizovalo pravidelne v domčeku s použitím dataprojektoru. Jeho využitie vidíme aj pri rôznych diskusiách a seminároch o vzťahovej väzbe, ktoré budú matkám poskytované.

Výsledok projektu: Prostredníctvom poskytnutých finančných prostriedkov sme pripravili betónový základ na vybudovanie terapeutického domčeka a zakúpili sme tuli vaky, ktoré sa momentálne využívajú v našej terapeutickej miestnosti.