Intervenčné centrum

Od 01.01.2022 je LUNA, n.o. zapísaná v zozname intervenčných centier poskytujúcich pomoc obetiam domáceho násilia v zmysle zákona č. 274/2017 Z.z. o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-statne-organy/Vykazanie-a-intervencne-centra.aspx

Intervenčné centrum LUNA poskytuje odbornú pomoc obetiam trestných činov bezplatne vďaka projektu Poskytnutie odbornej pomoci obetiam trestných činov. Projekt je realizovaný s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci obetiam trestných činov.

Krízová linka: 0918 312 908,
e-mail: poradnaluna@gmail.com