Vzdelávanie v BŽD: Štvrtý blok vzdelávania s Modrým anjelom: Psychosociálna podpora pre pracovníkov pracujúcich s obeťami násilia

Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov v Trenčíne“, v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v októbri 2023 uskutočnil štvrtý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento tematický okruh sa týkal tém ako stres manažment, krízová intervencia, stabilizačné techniky a bezpečnostné opatrenia vo vzťahu s klientom.