Prieskum informovanosti o Grantoch EHP a Nórska

V rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ by sme Vás chceli poprosiť o vyplnenie dotazníka prieskumu informovanosti o Grantoch EHP a Nórska.

Dotazník bol pripravený zo strany Národného kontaktného bodu pre FM EHP a NFM.