Hybridný automobil pre BŽD

Vďaka realizácií projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa nám podarilo zaobstarať nový hybridný automobil určený pre potreby klientiek a ich detí.