Vzdelávanie v BŽD: Vzdelávali sme sa s doc. ThDr. Mgr. Slávkou Karkoškovou, PhD.

V decembri 2023 sa personál LUNA, n.o. zúčastnil 3-dňového vzdelávania na tému Prehĺbenie porozumenia obetiam domáceho násilia s doc. ThDr. Mgr. Slávkou Karkoškovou, PhD., ktorá sa už viac ako 20 rokov venuje téme sexuálneho zneužívania. V rámci vzdelávania sme sa zamerali na správanie osôb traumatizovaných násilím v blízkom vzťahu, rozšíreniu poznatkov o traume a možnostiach identifikácie sexuálneho zneužívania detí.