5. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“

Cieľom konferencie bolo informovať verejnosť o poskytovaní komplexnej pomoci a podpory obetiam domáceho násilia prostredníctvom projektu „LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne“ v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

Dňa 16.11. 2023 sme zorganizovali už 5. ročník odbornej konferencie “Chráňme ženy a deti pred násilím”
. 

Priniesli sme poznatky a skúsenosti odborníkov z oblasti problematiky domáceho násilia páchaného na ženách a ich deťoch, prostredníctvom odborných prednášok zúčastnených hostí so špecializáciou na konkrétne vybrané témy. 

Hovoriť o páchaní násilia na ženách je dôležité. Nebuďme ticho a pokúsme sa spoločne prelomiť mlčanie.

Ďakujeme!

Tím Luna, n.o.