Vzdelávanie v BŽD: Vzdelávanie s PhDr. Barbora Kuchárová, PhD. MBA, MPH.

V novembri 2023 sa personál LUNA, n.o. zúčastnil vzdelávania na tému Práca s klientkou so psychiatrickou záťažou, s aktívnou závislosťou a klientkou s traumou s klinickou psychologičkou PhDr. Barborou Kuchárovou, PhD., MBA, MPH. Témy, ktorých sme sa počas vzdelávania dotkli boli zamerané najmä na psychiatrické diagnózy, vplyv psychofarmák, alkoholizmus a iné látkové a nelátkové závislosti a trauma.