Vzdelávanie v BŽD

Vzdelávanie v BŽD Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa vo septembri 2023 uskutočnil štvrtý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento tematický okruh sa týkal tém ako stres manažment, trauma, krízová intervencia, stabilizačné technika a bezpečnostné opatrenia vo vzťahu s klientom.

Úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“

Úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“ Dňa 13. júna 2016 sa v hoteli Magnus v Trenčíne konala úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“, financovaného ,,Nórskym finančným mechanizmom“ a štátnym rozpočtom SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie. Na konferencii sa zúčastnilo približne 40 osôb. Medzi pozvanými hosťami […]

Záverečná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“

Záverečná konferencia v rámci projektu „Ženský domov Trenčín“ Dňa 3. apríla 2017 sa v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja konala záverečná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“ financovaného ,,Nórskym finančným mechanizmom“ a štátnym rozpočtom SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie. Na konferencii sa zúčastnilo približne 65 osôb. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia […]

Propagačná kampaň v Trenčíne

Propagačná kampaň v Trenčíne Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti páchaniu násilia na ženách LUNA n. o. usporiadala kampaň na podporu rodovej rovnosti a elimináciu páchania násilia určenú pre širokú verejnosť všetkých vekových kategórií. Kampaň sa konala dňa 22. 11. 2017 od 10.00 do 17.00 h v sobášnej sieni Mestského úradu Trenčín. V ranných hodinách […]

Pozvánka na odbornú konferenciu „Chráňme ženy a deti pred násilím“

Pozvánka na odbornú konferenciu „Chráňme ženy a deti pred násilím“ Bezpečný ženský domov LUNA, n. o. v spolupráci s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Trenčín Vás pozývajú na 3. ročník odbornej konferencie s názvom „Chráňme ženy a deti pred násilím“. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 14. 11. 2019 od 8:00 – 14:00 h v […]

3. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“

3. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“ Dňa 14.11.2019 Bezpečný ženský domov LUNA n.o. a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, s podporou Národnému projektu Podpora ochrany detí pred násilím, organizovali 3. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“. Na podujatí participoval aj Trenčiansky samosprávny kraj a Trenčianske osvetové […]

Charitatívny bazár magazínu EVA pomáha týraným ženám

Charitatívny bazár magazínu EVA pomáha týraným ženám Štvrtý ročník EVA CHARITY BAZAAR, ktorý zastrešuje ženský magazín EVA bude zameraný na pomoc týraným ženám. Výťažok bude venovaný šiestim bezpečným ženským azylovým domom a krízovým centrám na Slovensku, medzi ktoré patrí aj naše zariadenie Luna v Trenčíne. Za tím EVA CHARITY BAZAAR nás o tom informovala projektová […]

Poďakovanie

Poďakovanie Veľa firiem sa v čase šírenia koronavírusu COVID-19 snaží chrániť svojich zamestnancov a vysporiadať sa s ekonomickými dôsledkami tejto krízy. Mnohé z nich pritom nezabúdajú ani na svoje širšie okolie a ponúkajú pomoc komunitám, zdravotníckym zariadeniam, občianskym združeniam… Patrí k nim aj spoločnosť Mlyn Trenčan, ktorá venovala klientkám v našom zariadení 150 kg múky. […]