Záverečná konferencia k projektu LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne

Cieľom konferencie bolo informovať verejnosť o zhrnutí výsledkov a výstupov projektu “LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne” v rámci programu “Domáce a rodovo podmienené násilie” spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Hovoriť o páchaní násilia na ženách je dôležité. Nebuďme ticho a pokúsme sa spoločne prelomiť mlčanie. […]

Tlačová správa ku kampani C v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Tlačová správa ku kampani C v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/ V rámci poslednej kampane C projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ sme pripravili a uverejnili tlačovú správu, ktorej cieľom bolo oboznámiť verejnosť s témou rozpoznania obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. Tému sme sa v tlačovej správe snažli […]

Podcast ako súčasť kampane C – Poznaj. Pochop. Pomáhaj. V rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V rámci realizácie vzdelávania a marketingovej komunikácie pre kampaň C sme tak ako pri predchádzajúcich kampaniach nahrali podcastový rozhovor s Katarínou Čiernikovou, sociálnou pracovníčkou LUNA n.o. Jeho obsahová časť sa tentokrát zameriavala na rozpoznanie obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. Tento podcast vznikol vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR a vypočuť si ho môžete na […]

Prednášky ku kampani C v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V rámci realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ bola realizovaná kampaň C – Vzdelávanie a marketingová komunikácia. Téma kampane C bola “10 krokov k rozpoznaniu obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia.” V súvislosti s úvahami o možnostiach riešenia domáceho násilia sa do popredia dostáva na prvý pohľad jednoduchá, no […]

Tlačová správa ku kampani B v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Domáce násilie je vážnym problémom, ktorý sa týka mnohých žien na celom svete, vrátane nášho regiónu. Zvyšovanie povedomia o domácom násilí a možnostiach jeho riešenia je východiskovým bodom pre kampaň B. Cieľom je, aby obete domáceho násilia dostali informáciu, že sa majú na koho obrátiť.Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR. […]

Nieste v tom samé! V rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V súvislosti s realizáciou kampane B projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ sme vytvorili brožúru Nieste v tom samé! Cieľom bolo pomocou kresieb ilustrovať, že žena nachádzajúca sa v násilnom vzťahu v tejto situácii nie je sama a má sa na koho obrátiť.Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska […]