Publikácia sumarizujúca výsledky projektu v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Prostredníctvom realizácie projektu „LUNA, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR vznikla brožúra, v ktorej sú zosumarizované výsledky doterajšej realizácie projektu.

Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.