Prednášky ku kampani C v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V rámci realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ bola realizovaná kampaň C – Vzdelávanie a marketingová komunikácia. Téma kampane C bola “10 krokov k rozpoznaniu obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia.”

V súvislosti s úvahami o možnostiach riešenia domáceho násilia sa do popredia dostáva na prvý pohľad jednoduchá, no kľúčová otázka – čo to vlastne domáce násilie je? Kedy možno isté správanie charakterizovať ako domáce násilie? Aké prejavy zahŕňa a čo ním naopak nie je? Kde je hranica medzi správaním, ktoré je spoločensky akceptovateľné a správaním, ktoré napĺňa obsah pojmu „domáce násilie“? Odpovede na tieto otázky sme sa pokúsili priblížiť v rámci tretej kampane študentom vybraných stredných škôl a širokej verejnosti.

Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.