Tlačová správa ku kampani C v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V rámci poslednej kampane C projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ sme pripravili a uverejnili tlačovú správu, ktorej cieľom bolo oboznámiť verejnosť s témou rozpoznania obetí domáceho a rodovo podmieneného násilia. Tému sme sa v tlačovej správe snažli priblížiť prostredníctvom ústrednej myšlienky kampane C – Poznaj. Pochop. Pomáhaj. Mnohé ženy sa totiž často stretávajú s nepochopením či už zo strany verejnosti alebo blízkych ľudí. Práve ich chceme motivovať k väčšiemu pochopeniu a poskytnutiu možností ako pomôcť. Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23308218/poznaj-pochop-pomahaj.html