Záverečná konferencia k projektu LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne

Cieľom konferencie bolo informovať verejnosť o zhrnutí výsledkov a výstupov projektu “LUNA, n.o. Bezpečný ženský domov v Trenčíne” v rámci programu “Domáce a rodovo podmienené násilie” spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Hovoriť o páchaní násilia na ženách je dôležité. Nebuďme ticho a pokúsme sa spoločne prelomiť mlčanie.

Ďakujeme!

Tím Luna, n.o.