Tlačová správa ku kampani B v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Domáce násilie je vážnym problémom, ktorý sa týka mnohých žien na celom svete, vrátane nášho regiónu. Zvyšovanie povedomia o domácom násilí a možnostiach jeho riešenia je východiskovým bodom pre kampaň B. Cieľom je, aby obete domáceho násilia dostali informáciu, že sa majú na koho obrátiť.
Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23243537/nie-ste-v-tom-same-odkazuje-organizacia-na-pomoc-zenam.html