Úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“

Dňa 13. júna 2016 sa v hoteli Magnus v Trenčíne konala úvodná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“, financovaného ,,Nórskym finančným mechanizmom“ a štátnym rozpočtom SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 40 osôb. Medzi pozvanými hosťami bola aj zástupkyňa Nórskeho veľvyslanectva na Slovensku Ms. Eva Gašperanová, Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny Oľga Pietruchová v zastúpení Iveta Novomestská, zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja, Sociálnych služieb mesta Trenčín, UPSVaR Trenčín, polície a rôznych ďalších inštitúcií, ktorých sa daná problematika dotýka. Prítomný hostia sa na úvodnej konferencii dozvedeli všetky dôležité informácie o projekte a bola predstavená vízia zariadenia s názvom BŽD (Bezpečný ženský domov) pre obete domáceho násilia.