Vzdelávanie v BŽD: Prvý blok vzdelávania s Modrým anjelom: Psychosociálna podpora pre pracovníkov pracujúcich s obeťami násilia

Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov v Trenčíne“, v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v decembri 2022 uskutočnil prvý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento tematický okruh sa týkal tém ako teória stres manažmentu, kríza a jej typy, krízová intervencia pre obete domáceho násilia, teória stabilizačných techník a sebapodporné bezpečnostné opatrenia.