Opravy na budove BŽD

Vďaka realizácií projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa nám podarilo zrealizovať zákazku „Opravy na budove BŽD“, prostredníctvom ktorej sme opravili fasády, omietky, sokle a dlažby na budove.