Záverečná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“

Dňa 3. apríla 2017 sa v priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja konala záverečná konferencia v rámci projektu ,, Ženský domov Trenčín“ financovaného ,,Nórskym finančným mechanizmom“ a štátnym rozpočtom SR v rámci programu Domáce a rodovo podmienené násilie.

Na konferencii sa zúčastnilo približne 65 osôb. Konferencie sa zúčastnili zástupcovia Koordinačno metodického centra, Nízkoprahového centra, Trenčianskeho samosprávneho kraja, UPSVaR, Bezpečného ženského domu Brieždenie, BŽD My mamy, Materských centier, polície a ďalší hostia. Príhovor pre prítomných hostí poskytli Per Oystein Vatne z Nórskeho veľvyslanectva a Ján Krak z Úradu vlády SR. Prítomným bolo predstavené dobudované zariadenie BŽD (Bezpečný ženský domov) určené pre ženy a ich deti zažívajúce domáce násilie, predstava fungovania a spolupráce s kompetentnými úradmi, ištitúciami, mestami a obcami. Do povedomia sa dostala informácia o schválení a poskytovaní základného sociálneho poradenstva v Trenčíne zo strany LUNA n.o..