Vzdelávanie v BŽD: Druhý blok vzdelávania s Modrým anjelom: Psychosociálna podpora pre pracovníkov pracujúcich s obeťami násilia

Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov v Trenčíne“, v rámci programu „Domáce a rodovo podmienené násilie“ spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sa v januári 2023 uskutočnil druhý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento tematický okruh sa týkal tém ako nácvik rozhovoru s klientom, trauma, krízová intervencia pre obete domáceho násilia po jej prijatí do BŽD, sebapodporné stabilizačné techniky a bezpečnostné opatrenia vo vzťahu s klientom.