Vybudovaním terapeutickej záhrady chceme zlepšiť podmienky pre deti

Prostredníctvom realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne, kód projektu DGV02 sme vybudovali terapeutickú záhradu – bezpečný priestor v exteriéri zariadenia v podobe záhrady so záhradným domčekom, ktorý bude slúžiť ako základ pre rôzne formy terapie vzťahu matka – dieťa, ktorý je často narúšaný z dôvodu domáceho násilia páchaného na ženách, ktorého deti boli priamymi svedkami.

V dôsledku domáceho násilia je často narušená schopnosť ženy byť rodičom a skúsenosť s násilím môže narušiť sebadôveru a sebaistotu matky. Je dôležité ponúknuť ženám nové modely fungovania vo vzťahu rodič – dieťa ako súčasť rekonštrukcie vzťahu matka – dieťa. Vybudovanie vonkajšieho priestoru s terapeutickým účelom vychádza z potrieb žien a ich detí so zameraním na aktívne trávenie voľného času matiek a ich detí v bezpečnom prostredí, nakoľko trávenie času mimo zariadenia nemusí byť pre nich ako obete domáceho násilia vždy bezpečné. Vybudovaním tejto terapeutickej záhrady sme výrazne zlepšili podmienky pre deti ako z hľadiska priestoru, tak aj z hľadiska poskytovaných služieb.