Tlačová správa ku kampani A v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V rámci kampane A sme pripravili aj tlačovú správu, ktorej cieľom bolo odkomunikovať tému eliminácie rodovo podmieneného náslia širokej verejnosti. Ústrednou myšlienkou bola skutočnosť, že muži v spoločnosti prestavujú dôležitú úlohu v eliminácii sexizmu a násilia páchaného na ženách. Ak chceme eliminovať násilie v intímnych vzťahoch a poukázať na rodové stereotypy, je dôležité hovoriť o tom s mladými ľuďmi. V rámci kampane komunikácia prebiehala prostredníctvom masmédií, osobne na danú tému so študentmi stredných škôl v Trenčianskom kraji, aj so širšou verejnosťou.

Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.

Čítajte viac: https://mytrencin.sme.sk/c/23131504/mas-to-komu-povedat.html