Poďakovanie

Veľa firiem sa v čase šírenia koronavírusu COVID-19 snaží chrániť svojich zamestnancov a vysporiadať sa s ekonomickými dôsledkami tejto krízy. Mnohé z nich pritom nezabúdajú ani na svoje širšie okolie a ponúkajú pomoc komunitám, zdravotníckym zariadeniam, občianskym združeniam… Patrí k nim aj spoločnosť Mlyn Trenčan, ktorá venovala klientkám v našom zariadení 150 kg múky. Mlyn Trenčan je jedným z mála aktívnych mlynov na Slovensku a sídli v obci Trenčianska Turná, neďaleko Trenčína. ĎAKUJEME!