Nieste v tom samé! V rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V súvislosti s realizáciou kampane B projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ sme vytvorili brožúru Nieste v tom samé! Cieľom bolo pomocou kresieb ilustrovať, že žena nachádzajúca sa v násilnom vzťahu v tejto situácii nie je sama a má sa na koho obrátiť.
Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.