Máš to komu povedať! V rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Máš to komu povedať! V rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V súvislosti s realizáciou kampane A projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ sme vytvorili brožúru Máš to komu povedať! Jej cieľom bolo poukázať na zbytočné využívanie rodových stereotypov v bežnej komunikácii, ktoré si mnohí ľudia vôbec neuvedomujú. O to dôležitejšie je poznamenať fakt, že práve stereotypné predstavy o postavení muža a ženy sa môžu stať základom pre vznik násilia.
Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.