Kampaň A v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

Kampaň A v rámci Vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V rámci realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ bola realizovaná kampaň A – Vzdelávanie a marketingová komunikácia. Téma kampane bola „Čo sa považuje za domáce a rodovo podmienené násilie“. Mnoho iniciatív zameraných na zvyšovanie povedomia, ktoré boli realizované sa sústredili explicitne alebo implicitne na ženy, ako na potenciálne obete rôznych foriem násilia.
Iniciatívne sme sa zamerali aj na zvýšenie povedomia chlapcov a mužov, nielen ako potenciálnych páchateľov, ale aj ako členov spoločnosti, ktorí predstavujú dôležitú úlohu v eliminácií sexizmu a násilia páchaného na ženách zo strany mužov. Zároveň vnímame narastajúcu potrebu zamerať sa všeobecne na mladých ľudí v zmysle eliminácie násilného správania sa v intímnych vzťahoch, ako aj eliminácie rodových stereotypov, ktoré takéto správanie podnecujú. V rámci tejto kampane, ktorá trvala od 11/2022 do 03/2023 sme realizovali prednášku určenú pre širokú verejnosť, ktorá sa uskutočnila 21.02.2023 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne. V rámci kampane A bolo tiež zrealizované vzdelávanie na stredných školách zamerané na rovnakú tému. Táto kampaň vznikla vďaka projektu financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR.