4. ročník odbornej konferencie „Chráňme ženy a deti pred násilím“

Na celom svete sa 25. novembrom začína 16 dní aktivizmu, v priebehu ktorých sa organizujú aktivity upozorňujúce na potrebu  opatrení zameraných  na odstraňovanie násilia páchaného na ženách, ktoré je závažným celospoločenským problémom a týka sa nás všetkých.

Týchto 16 dní je príležitosť pre nás všetkých otvorene hovoriť o násilí na ženách, ale aj príležitosť na zviditeľnenie práce organizácií a iniciatív v boji proti násiliu na ženách, ako aj príležitosť na zvyšovanie povedomia ľudí o násilí páchanom na ženách a porušovaní ich ľudských práv.

Pri tejto príležitosti sme 30.11. 2022 zorganizovali už 4. ročník odbornej konferencie “Chráňme ženy a deti pred násilím”
, ktorá je zároveň otváracou konferenciou pri príležitosti realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne, kód projektu DGV02.

Cieľom konferencie bolo oboznámiť  odbornú verejnosť o procesoch pomoci a podpory obetí domáceho násilia,spôsoboch a možnostiach  financovania poskytovaných služieb možnosti legislatívnej ochrany obetí násilia a následnom procese poskytnutia odbornej pomoci intervenčnými centrami prežívaní obetí násilia z pohľadu psychotraumatológie, myšlienkach žien prostredníctvom ich autentických výpovedí.

Hovoriť o páchaní násilia na ženách je dôležité. Nebuďme ticho a pokúsme sa spoločne prelomiť mlčanie.

Ďakujeme!

Tím Luna, n.o.