Vzdelávanie v BŽD

Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa vo septembri 2023 uskutočnil štvrtý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento tematický okruh sa týkal tém ako stres manažment, trauma, krízová intervencia, stabilizačné technika a bezpečnostné opatrenia vo vzťahu s klientom.