Vzdelávanie v BŽD

Prostredníctvom realizácie projektu „Luna, n. o. bezpečný ženský domov Trenčín“, financovaného z grantov Nórska a štátneho rozpočtu SR sa vo februári 2023 uskutočnil druhý tematický okruh vzdelávania pre odborný personál BŽD. Tento druhý tematický okruh sa týkal tém ako stres manažment, trauma, krízová intervencia, stabilizačné technika a bezpečnostné opatrenia vo vzťahu s klientom.