Kampaň v rámci vzdelávania a marketingovej komunikácie /DGV02018/

V rámci realizácie projektu s názvom LUNA n.o. bezpečný ženský domov v Trenčíne /DGV02018/ je realizovaná kampaň A – Vzdelávanie a marketingová komunikácia. Téma kampane je „Čo sa považuje za domáce a rodovo podmienené násilie“. Mnoho iniciatív zameraných na zvyšovanie povedomia, ktoré boli realizované sa sústredili explicitne alebo implicitne na ženy, ako na potenciálne obete rôznych foriem násilia.

Iniciatívne by sme sa chceli fokusovať aj na zvýšenie povedomia chlapcov a mužov, nielen ako potenciálnych páchateľov, ale aj ako členov spoločnosti, ktorí predstavujú dôležitú úlohu v eliminácií sexizmu a násilia páchaného na ženách zo strany mužov. Zároveň vnímame narastajúcu potrebu zamerať sa všeobecne na mladých ľudí v zmysle eliminácie násilného správania sa v intímnych vzťahoch, ako aj eliminácie rodových stereotypov, ktoré takéto správanie podnecujú. 

 

V rámci tejto kampane, ktorá trvá od 11/2022 do 03/2023 sme realizovali prednášku 21.02.2023 vo Verejnej knižnici Michala Rešetku v Trenčíne a tiež boli zrealizované vzdelávania na školách.