Verejné obstarávaniE

Identifikácia verejného obstarávateľa

LUNA, n.o.
Nábrežná 8
911 11 Trenčín
IČO: 45736057

Profil verejného obstarávateľa

Profil verejného obstarávateľa na stránke Úradu pre verejné obstarávanie